Filters

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Platform Talent voor Technologie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Platform Talent voor Technologie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Platform Talent voor Technologie verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Concreet verwerkt Platform Talent voor Technologie uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat u gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van de website
 • Verzenden van een nieuwsbrief, uitnodiging of gerichte mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Uw bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang Platform Talent voor Technologie gegevens bewaart

Platform Talent voor Technologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Platform Talent voor Technologie werkt met strategische plannen die een periode van 5 jaar beslaan. Vanwege het trekken van vergelijkingen tussen meerdere periodes van 5 jaar hanteert Platform Talent voor Technologie een bewaartermijn van 10 jaar na het deactiveren van persoonsgegevens in ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Talent voor Technologie verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform Talent voor Technologie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Platform Talent voor Technologie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, we het bezoekersgedrag op onze website kunnen monitoren en we op basis hiervan de website kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Platform Talent voor Technologie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Platform Talent voor Technologie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Platform Talent voor Technologie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Op basis van deze informatie: bezoekersaantal, gegevens over demografie (land, taal en plaats), gebruikte systemen (browser, besturingssysteem, serviceprovider) en zoeken surfgedrag op de website maken wij rapportages om inzet van communicatiemiddelen te verantwoorden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Platform Talent voor Technologie heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Talent voor Technologie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ptvt.nl.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Platform Talent voor Technologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Platform Talent voor Technologie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Alle door ons opgevraagde gegevens worden op beveiligde servers bewaard. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ptvt.nl.

www.techniekbeeldbank.nl is een website van de Stichting Platform Talent voor Technologie. Wij zijn als volgt te bereiken: