Filters

De 7 werelden van techniek


Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele uitdaging om een beeld te krijgen van de mogelijkheden in de techniek. Daarom zijn de 7 werelden van techniek ontwikkeld. Naar aanleiding van het nieuwe Bèta&TechMentality-onderzoek én expertsessies met professionals uit de technische beroepspraktijk zijn de 7 werelden van techniek vernieuwd.

 

Korte beschrijvingen

De 7 werelden van techniek laten elk een andere kant van techniek zien. Om een indruk te krijgen van wat deze werelden behelzen, zijn er nieuwe korte beschrijvingen gemaakt. Hieronder volgt een korte introductie met bijbehorende icoon en visual per wereld.

1. Mens & Gezondheid

In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen beter en gezonder te maken. Mét behulp van de nieuwste technische toepassingen. In deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken, onderhouden en bedienen van medische apparaten en hulpmiddelen.

     

2. Energie, Water & Veiligheid

In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met technische kennis hard aan het oplossen van de problemen van onze aarde zoals luchtvervuiling, en de gevolgen van het veranderende klimaat. In deze wereld zet men zich in voor het veilig en gezond houden van de aarde, het milieu en onszelf.

     

3. Voeding & Natuur

In de wereld van Voeding & Natuur is de grote uitdaging om de steeds groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel te blijven voorzien. Én tegelijkertijd te zorgen dat het in balans met de natuur gebeurt. Hier draagt iedereen bij aan een betere wereld.

     

4. Wonen, Werken & Verkeer

Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en ons verplaatsen in een krappe ruimte. In de wereld van Wonen, Werken & Verkeer wordt aan deze uitdaging voor de toekomst gewerkt.

     

5. Ontwerp, Productie & Wereldhandel

In deze wereld bedenken, ontwerpen, maken en verkopen we producten en diensten die de wereldeconomie draaiende houden. Om alles op te slaan en te vervoeren zijn mega-magazijnen, vliegvelden en havens nodig. In de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel vertrouwt men hiervoor op techniek. Op deze manier wordt er in deze wereld bijgedragen aan de handel over de hele wereld.

    

6. Digitaal, Media & Entertainment

In de wereld van Digitaal, Media & Entertainment realiseert iedereen zicht dat bijna alles in ons dagelijks leven verloopt via mobiel of computer. En dat we op allerlei manieren steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn. Dat betekent wel dat dit veilig moet kunnen: volop werk voor digi-specialisten dus.

    

7. Hi-tech & Science

In de wereld van Hi-tech & Science wordt voortdurend naar de grenzen van techniek gezocht. En is het de uitdaging om daar zelfs overheen te gaan. In deze wereld werkt iedereen aan nieuwe ideeën die de wereld kunnen veranderen.

    

Meer informatie

Wil je meer weten over de 7 werelden van techniek? Kijk op de kennisbank van Platform Talent voor Technologie.Wellicht vind je deze tips & tricks ook interessant